HANDELSBETINGELSER


Her er alle handelsbetingelser beskrevet.

1. Gernerelt:

1.1 Ved køb acceptere kunden samtlige betingelser beskrevet i vores betingelser samt gældende dansk lovgivning.

1.2 FrontWeb forbeholder sig retten til at benytte kunden som en reference i forbindelse med salgsmateriale med mindre andet er aftalt forud.

1.3 Alle priser som er vist på FrontWeb er ekskl. Moms

1.4 FrontWeb anvender WordPress og udvikler selv templates og Plugins.

1.5 FrontWeb forebeholder sig retten til at outsource visse opgaver.
Da der er tale om digitale produkter og produtker der er særligt tilrettet til køberen, er frontweb.dk ikke omfattet af regler om fortrydelsesretten der gælder forbrugere efter lov om forbrugerbeskyttelse. Se dog pkt. 1.6.

1.6 Ved aftale om køb af løbende supportaftale, er 14 dages fortrydelsesret for forbrugere der ikke er omfattet af reglerne om handelskøb.

1.7. Kunden har ansvar for copyright for alt indhold der ligges på hjemmesiden.

1.8. Såfremt der kræves særlig tilpasning af det leverede indhold til hjemmeside/webshop, kan frontWeb kræve ekstra betaling for dette.

1.9. FrontWeb forbeholder sig retten til at ændre betingelser og priser med 30 dages varsel.

1.10. Up-load er kundens indhold, som fx tekst, billeder, video og varer på hjemmeside/webshop er ikke inkluderet i prisen. Der kan laves særskilt aftale herom mod en nærmere aftalt pris.

2. Betaling og fakturering

2.1 Betaling skal ske indenfor betalingsfristen som er 7 dage efter fakturaen er sendt.
Ved aftale om udarbejdelse af hjemmeside og/eller webshop, betales der 50% af den aftalte pris inden pågyndelse af arbejdet.
Arbejdet påbegyndes så snart 1. rate er gået ind på den af FrontWeb anviste bankkonto.

2.2 Ved køb af produkter og ydelser hvor der aftales afdragsordning, aftales vilkår særskilt.

2.3. Hvis betalingen ikke falder på dagen forbeholder FrontWeb overgives

fordringen til inkasso
2.4. FrontWeb tilbyder mulighed for at afdrage købesummen efter nærmere aftale. FrontWeb har ret til at give afslag på afdragsordning.

3. Hosting

3.1 Det er kundens ansvar at sikre at ALT materialet på opfylder dansk og international lovgivning.

3.2 FrontWeb er på ingen måde erstatningspligtig i tilfælde at tab eller beskadigelse som konsekvens den af kunden valgte webhost eller tredje part.

3.3 FrontWeb kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedetid.

3.4 FrontWeb kan ikke holdes til ansvar hvis der benyttes en tredje part.

4. Abonnement på support, fornyelse og opsigelse

4.1 Kunden kan til en hver tid opsige sit abonnement på support, men skal fortsætte betaling til aftalens udløb.

4.2 FrontWeb kan til hver en tid annullere eller lukke aftaler hvis der foreligger beviser for at denne aftale er brudt.

4.3 Kunden må på ingen måde sælge hjemmesiden/webshoppen eller moduler dertil uden en skriftlig aftale med FrontWeb hvis der er aftalt en afdragsordning, og det sidste afdrag ikke er betalt.

4.4 Hvis FrontWeb af grunde ikke kan levere den ønskede hjemmeside eller webshop forbeholder FrontWeb sig rettigheden til at annullere eventuel kontrakt og tilbagebetale eventuelt indbetalte beløb.

5. Udvikling

5.1 FrontWeb kan på ingen måde holdes ansvarlig for benyttelse af materialet, som er fremsendt af kunden, eller den sammenhæng materialet er benyttet i.

5.2 FrontWeb kan på ingen måde holdes ansvarlig for de materialer kunden levere.

6. Mangler

6.1 Køber skal straks efter køb foretage en undersøgelse af den leverede ydelse og vurdere om den lever op til kravene. Hvis køber ikke underetter FrontWeb som anført, kan køber ikke senere gøre brug af reklamationen.

6.2 Alle kunder der køber igennem FrontWeb får 14 dage til at undersøge hjemmesiden for fejl, hvis en fejl opdages i perioden retter Frontweb.dk det gratis.

7. Force Majeure

7.1 FrontWeb er ikke ansvarlig over for kunden såfremt der i aftaleforholdet opstår sygdom, dødsfald, strejke og strømafbrydelser.

8. Lovvalg og værneting

8.1 I tilfælde af uenigheder mellem partnerne, skal tvisten afgøres efter dansk ret.